Årsmøte Petro Arctic 2020

20. april inviterer vi våre medlemmer til vårt årsmøte - i år gjennomføres dette digitalt. Tittel Dato Varighet Påmelding Ledig Legg i kalender

20. april 2020

Link til å koble seg på møtet sendes de som er påmeldt. 

Saksliste:

Åpning v/styreleder Yngve Vassmyr

1. Konstituering av årsmøtet

2. Godkjenning av årsberetning og regnskap for 2019

3. Styrehonorar for 2020

3. Serviceavgift for året 2020

4. Vedtektsendringer – se vedlegg

5. Valg av styre, revisor og valgkomite

Det er kun våre medlemsbedrifter som kan avgi stemme under årsmøtet. 

Fullstendig saksliste finner dere her.

Link til årsberetning med regnskap.

Velkommen!

Program

Dato 20. april 2020 Dag 1 12:00-13:00 (mandag 20.04) Varighet 1 time Ansvarlig Kjell Giæver Bindende påmelding Ja Påmelding 17.04.2020 13:00 Ledig Frist utløpt By / sted Møtelokale / adresse Legg i kalender
Årsmøte Petro Arctic