Grønn Energi

Energiklyngen Nord vil sammen med Petro Arctic, Maritimt Forum Nord og LU Havtek arrangere et seminar om grønn energi innen maritim næring. Seminaret vil dekke de ulike områdene rundt elektrifisering, biogass og hydrogen, og vinkles opp mot hvilken muligheter vi har for bruk inn mot maritim næring. Tittel Dato Varighet Ledig Legg i kalender

29. januar 2020

Seminaret arrangeres som en del av Arctic Frontiers i Tromsø 29 januar, med en påfølgende workshop på UiT 30. januar.

Alle som har anledning oppfordres også til å delta på resten av Arctic Frontiers Konferansen, eller deler av denne. For deltakere på selve konferansen er det gratis å delta på dette side-eventet, og det kreves ingen ytterligere påmelding. 

Link til påmelding finner dere her.

Når man kommer inn på siden til Arctic Frontiers trykker man på «REGISTER NOW» knappen

På neste siden velger man «REGULAR PARTICIPANT» under «DELEGATE TYPE» Trykk NEXT

Fyll inn navn og kontaktdata. Trykk NEXT

Hvis man bare skal være med på denne delen av Arctic Frontiers konferansen velger man at man bare ønsker å være med på «SIDE EVENTS ONLY» og deretter «SIDE EVENTS ONLY WEDNESDAY (750,-)». For de som deltar på hele Arctic Frontiers konferansen er dette Side-eventet gratis å delta på. Trykk deretter NEXT.

Program

Dato 29. januar 2020 Dag 1 09:30-17:00 (onsdag 29.01) Dag 2 09:00-13:00 (torsdag 30.01) Varighet 2 dager Instruktør Ansvarlig Nina K. Jonassen Bindende påmelding Ja Ledig Frist utløpt By / sted Tromsø Møtelokale / adresse Clarion Hotel The Edge Legg i kalender