Petroleum og havbruk - Kirkenes 13. november

Teknologi og havbruk - to næringer med felles anvendelse av teknologi? Tittel Dato Varighet Påmelding Ledig Legg i kalender

13. november 2019

Temamøte Kirkenes, 13.11.2019 

Leverandørutviklingsprogram Havteknologi er et samarbeidsprosjekt initiert i 2018 av Equinor, Aker BP og Innovasjon Norge. Prosjektet har som mål å styrke den blå leverandørindustrien i Nord-Norge, med særskilt vekt på bransjeoverskridende teknologi og innovasjon. 

Teknologi og havbruk - to næringer med felles anvendelse av teknologi? Dette er tema for møtet som avholdes på Scandic Hotell i Kirkenes.

Arrangører: Kirkenes Næringshage AS, sammen med Petro Arctic og LU Havtek.

Målgruppe: Eksisterende og nye leverandører til havbruk og petroleum i Øst-Finnmark. 

Målsetting: 

  • Synliggjøre leverandører i Øst-Finnmark. 
  • Å synliggjøre muligheter innen leveranser, teknologi og innovasjon. 
  • Potensiale for synergier i samarbeid.
  • Gjennomføre en workshop for å finne overskridende løsninger som kan utvikles.
  • Drøfte hvordan ideer kan tas videre.

Link til program for dagen.

Eventuell reise og overnatting dekkes av deltakerne.

Påmelding
Send e-post til Mona Carsten, Kirkenes Næringshage: mona@knh.no

Ytterligere informasjon
Frode Stålsett, Kirkenes Næringshage: frode@knh.no
Rune Rautio, Kirkenes Næringshage: rune@knh.no
Nina Kivijervi Jonassen, Petro Arctic: nkj@petroarctic.no

Program

Dato 13. november 2019 Dag 1 08:30-15:45 (onsdag 13.11) Varighet 7 timer Instruktør Ansvarlig Nina K. Jonassen Bindende påmelding Ja Påmelding 11.11.2019 Ledig Frist utløpt By / sted Kirkenes Møtelokale / adresse Scandic Hotel Legg i kalender
LU Havtek