Strategi 2019 - 2024

Arctic Energy Partners jobber for at leverandørindustrien i Nord-Norge skal utvikle seg i takt med at petroleumsindustrien vokser.

Visjon: 
 • Arctic Energy Partners skal være leverandørnettverket for petroleumsprosjekter på nordnorsk sokkel og i Barentshavet 
 • Arctic Energy Partners skal være en foretrukket samarbeidspartner for oljeselskapene som opererer i dette området
 • Leverandørindustrien i Nord-Norge skal utvikle seg i takt med at petroleumsvirksomheten vokser i området.

Hovedmål

 • Arctic Energy Partners skal arbeide for at størst mulig andel av leveranser av varer og tjenester til petroleumsprosjekt på nordnorsk sokkel og i Barentshavet går til medlemmene. 
 • På mellomlang sikt skal et utvalg av nordnorsk leverandørindustri bli nasjonale og etter hvert globale leverandører.
 • Arctic Energy Partners skal arbeide for bedre rammebetingelser og forutsigbare og stabile vilkår for petroleumsaktivitetene i nord. 

Delmål

 • AEP skal være en felles koordinator for medlemsbedriftene i arbeidet for å legge til rette for forretningsmessig forbindelse med utbyggerne og deres kontraktspartnere.  
 • AEP skal arbeide for medlemmenes interesser overfor aktører og myndigheter, for på den måten å skape optimale rammebetingelser for medlemmene.
 • AEP skal arbeide for at medlemmene får nødvendig kompetanse, kapasitet  og økonomisk robusthet  som setter dem i stand til å være konkurransedyktige som leverandører til petroleumsvirksomheten.
 • AEP skal arbeide for at operatørselskapene legger bedre til rette for konkurranse i leverandørmarkedet fra nordnorsk leverandørindustri.  
 • AEP skal aktivt bidra til markedsføring av medlemsbedriftene overfor aktørene og deres kontraktspartnere. 
 • AEP skal arbeide for at nye felt på nordnorsk sokkel får en utbyggingsløsning som er realistisk og gir størst ringvirkninger for medlemsbedriftene.  
 • AEP skal arbeide for at driftsorganisasjonene til nye felt i produksjon i nord blir lokalisert i Nord-Norge
 • AEP skal arbeide for at all operativ serviceaktivitet rettet mot innsamling av data, leteboring og produksjon i nord skal opereres, styres og serves fra nordnorske baser.