Bli medlem i Petro Arctic

PA er en interesseorganisasjon for bedrifter som ønsker å posisjonere seg som leverandør til petroleumsprosjekter på nordnorsk sokkel.  Dette omfatter feltene  Snøhvit og Norne i drift, Goliat og Aasta Hansteen med Polarled under utbygging samt Johan Castberg under utvikling. 

Foreningen får kontinuerlig nye medlemmer, og er Nord-Norges største leverandørnettverk. Medlemmene representerer alle de viktigste bransjene. Petro Arctic har ca. 400 medlemsbedrifter. Hovedtyngden av medlemmene kommer fra Nord-Norge, men en del også fra landet forøvrig og noen få fra utlandet.

Medlemsmassen består av mange bedrifter som har lang erfaring med leveranser til offshore industrien, men hovedtyngden av bedrifter er likevel vanlige små og mellomstore nordnorske foretak uten spesiell erfaring fra denne bransjen. Felles for disse bedriftene er likevel at de er motiverte og har et reelt ønske om å være med og ta del i petroleums-utviklingen i nord.

Satser for medlemskap

Antall årsverk Pris pr. år
1-5 kr. 1 200,-
6-25 kr. 3 600,-
26-100 kr. 6 000,-
>100 kr. 12 000,-


Engangsavgift ved registrering er kr. 1 000,-
Alle priser er eks. mva.