Norne

Min side +

Norne (PL 128 og 128B) - Fakta norskpetroleum.no

Operatør:    Equinor Energy AS
Område:      Norwegian sea
Produksjonsstart: 06.11.1997

Driftsavdeling:      Equinor, Harstad

Forsyningsbase:   Sandnessjøen

Helikopterbase:    Brønnøysund

Feltbeskrivelse: 
Norne ligger i Norskehavet (Trænabanken utenfor Helgelandskysten), ca. 80 km nord for Heidrun, på 380 m havdyp.  

Letehistorikk: 
Utvikling av Norne startet i 1993 basert på resultatene fra to positive letebrønner boret i 1991 og 1993. 

Feltutvikling: 
Norne-feltet er bygt ut med et produksjons- og lagerskip, Norne FPSO, som er knyttet til syv brønnrammer på havbunnen. Brønnstømmen blir ført opp til produksjonsskipet gjennom fleksible stigerør. Norne hovedfelt består i dag av 7 bunnrammer, hvorav 2 har injektor-brønner og 5 har produsenter. Med satellittfelt har Norne produksjonsskip 15 bunnrammer og feltet har pr. i dag forventet levetid til år 2030.

Rettighetshavere:

Petoro:                       54,0 %¨

Equinor Energy         39,1 %

Vår Energi                  6.9 %

 

Anne Mette Fjærli Equinor