Skarv

Min side +

Skarv (PL159, PL212, PL212B og PL262)  - Fakta norskpetroleum.no

Operatør:    Aker BP ASA
Område:      Norskehavet nord
Produksjonsstart: 01.01.2013


Letehistorikk: 
Funnet av Skarv ble gjort i 1998.

Feltbeskrivelse:
Skarv ligger i den nordlige delen av Norskehavet, 35 kilometer sørvest for Norne. Havdybden i området er 350-450 meter.

Feltutvikling: 
Produksjonsskipet Skarv  (FPSO) har en forventet levetid på 25 år. Plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2007.

Forekomstene Skarv og Idun ble bygd ut samtidig. Utbyggingskonseptet er et produksjons- og lagerskip (FPSO) knyttet til fem havbunnsrammer med femten brønner. Oljen bøyelastes til tankskip, mens gassen transporteres til Kårstø-terminalen i en 80 kilometer lang rørledning.

Snadd-forekomstene skal tilknyttes Skarv-skipet ("Ærfugl"-utbygging). PUD for Snadd/Ærfugl ble levert til myndighetene i desember 2017.

 

Rettighetshavere:

Equinor Energy                     36,17 %

Wintershall DEA                    28,08 %

Aker BP                                  23,84 %

PIGNIG Norway                     11,92 %