Johan Castberg

Min side +

Johan Castberg (PL 532) - Fakta norskpetroleum.no

Johan Castberg er tidligere Skrugard- og Havis- og Drivisfeltene i Barentshavet. 

Feltbeskrivelse: 

PL532 ligger omtrent på 72°N og 20°Ø, omlag 240 km fra Hammerfest og 200 km fra Bjørnøya, jamfør figur 2-2 nedenfor. Skrugard-lisensen ligger i et område uten eksisterende infrastruktur. Avstanden fra Skrugard til Snøhvit-feltet og Goliat-feltet er henholdsvis 100 og 150 km. Havbunnen i det aktuelle området er ujevn som følge av omfattende skrumerker fra isfjell. Havdypet varierer mellom 360 til 405 meter. 

Letehistorikk: 

PL532 ble tildelt i mai 2009 som en del av den 20 konsesjonsrunden og omfatter blokkene 7219/9, 7220/4,5,7 og 8. Det er boret flere brønner i lisensen.

April 2011: Skrugard funnet
Januar 2012: Havis funnet
April 2012: Skrugard avgrensing
Mai 2014: Drivis funnet


Videre letekampanje (Nunatak, Iskrystall, Skavl, Kramsnø og Drivis) førte kun til et drivverdig funn, Drivis, som økte ressursestimatet med circa 10 prosent.  

Feltutvikling: 

Rettighetshaverne i Skrugard-lisensen går inn for en utbyggingsløsning som omfatter en havbunnsutbygging på de tre funnene som utgjør Johan Castberg, som videre føres inn til en flytende produksjonsenhet med lager. Stortinget vedtok Plan for utbygging og drift 11. juni 2018.

Rettighetshavere:
Equinor AS 50% 
ENI Norge 30%
Petoro AS 20%

Prosjektplan:
Konseptutvalg: Q2 2017
Investeringsbeslutning: 2017
PUD vedtatt: 2018
Start produksjon: 2022
Illustrasjon Equinor

Se også: