Hammerfest LNG

Min side +

Hammerfest LNG (PL 110, 097, 077, 064, 078, 099 og 100) - Fakta norskpetroleum.no

Operatør:    Equinor Energy AS
Område:      Barentshavet
Produksjonsstart: 21.8.2007

Driftsavdeling:      Equinor, Hammerfest

Forsyningsbase:   Hammerfest

Helikopterbase:    Hammerfest

Leverandørnettverk: Petro Arctic

Feltbeskrivelse: 
Snøhvitområdet består av feltene Snøhvit, Albatross og Askeladd i Barentshavet. 
Feltene er lokalisert i Hammerfestbassenget omlag 140 kilo meter nordvest for Hammerfest. 

 

Letehistorikk: 
Blokkene ble tildelt i perioden 1981 - 85 i 5. til 9. tildelingsrunde. Første boring med funn ble gjort i 1981.

 

Feltutvikling: 
Snøhvit har ingen installasjoner på overflaten. Feltet er bygget ut med produksjonsanlegg på havbunnen og flerfasetransport av gass og kondensat i en rørledning til prosessanlegg på land, Hammerfest LNG som ligger på Melkøya noen få kilometer fra Hammerfest by.
Havbunnssystemene omfatter undervannsbrønnrammer, kontrollsystem og rørledningsendemoduler. Styring og overvåking av brønnene på feltet blir utført gjennom en kontrollkabel fra kontrollrommet på land.


I prosessanlegget kjøles gassen ned til den blir flytende og klar til eksport som flytende naturgass, LNG.  Fabrikken produserer også LPG og kondensat.  Equinor som er operatør har ca. 380 ansatte på anlegget.  I tillegg sysselsetter underleverandører om lag like mange arbeidstakere. 

 

Rettighetshavere:

Equinor Energy                      36,79 %

Petoro                                     30,00 %

Total E&P Norge                     18,40 %

Neptune Energy                     12,00 %

DEA Norge                               2,81 %

Petro Arctic
Equinor Hammerfest LNG